Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Russian Roulette (1986)
Author: Accept
 1. Aiming High
 2. Aiming High (4:25)
 3. Another Second To Be
 4. Another Second To Be (3:16)
 5. Heaven Is Hell
 6. It's Hard To Find A Way
 7. Man Enough To Cry
 8. Man Enough To Cry (3:13)
 9. Monsterman
 10. Monsterman (3:24)
 11. Russian Roulette
 12. Russian Roulette (5:23)
 13. Stand Tight
 14. Stand Tight (4:10)
 15. T V War (3:26)
 16. T. V. War
 17. Walking In The Shadow
 18. Walking In The Shadow (4:27)


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.