Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Gaudi (2007)
Author: Parsons Alan
  1. Closer To Heaven {eric Woolfson}
  2. Inside Looking Out {eric Woolfson}
  3. La Sagrada Familia {john Miles}
  4. Money Talks {john Miles}
  5. Standing On Higher Ground {geoff Barradale}
  6. Too Late {lenny Zakatek}


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.