Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: God's Great Banana Skin (2009)
Author: Chris Rea
 1. 90's Blues
 2. Black Dog
 3. Boom Boom
 4. God's Great Banana Skin
 5. I Ain't The Fool
 6. I'm Ready
 7. Miles Is A Cigarette
 8. Nothing To Fear
 9. Soft Top, Hard Shoulder
 10. There She Goes
 11. Too Much Pride


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.