Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Rid Of Me (1993)
Author: Harvey PJ
 1. 50 Ft Queenie
 2. Dry
 3. Ecstasy
 4. Highway 61 Revisited
 5. Hook
 6. Legs
 7. Man-Size
 8. Man-Size Sextet
 9. Me-Jane
 10. Missed
 11. Rid of Me
 12. Rub 'Til It Bleeds
 13. Snake
 14. Yuri-G


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.