Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Alice Cooper Goes to Hell (1976)
Author: Alice Cooper
 1. Didn't We Meet
 2. Give The Kid A Break
 3. Go To Hell
 4. Going Home
 5. Guilty
 6. I Never Cry
 7. I'm Always Chasing Rainbows
 8. I'm The Coolest
 9. Wake Me Gently
 10. Wish You Were Here
 11. You Gotta Dance


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.