Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Running On Empty (1977)
Author: Browne Jackson
  1. COCAINE
  2. LOVE NEEDS A HEART
  3. NOTHING BUT TIME
  4. ROSIE
  5. RUNNING ON EMPTY
  6. SHAKY TOWN
  7. STAY
  8. THE LOAD-OUT
  9. THE ROAD
  10. YOU LOVE THE THUNDER


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.