Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Rubber Duck (1976)
Author: C.w. Mccall
  1. 'round The World With The Rubber Duck
  2. Audubon
  3. Camp Bird Mine
  4. Niobrara
  5. Nishnabotna
  6. Ratchetjaw
  7. Sing Silent Night
  8. Super Slab Showdown
  9. Two-way Lovin'
  10. Windshield Wipers In The Rain


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.