Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Blue Rock (1961)
Author: Cross
  1. Ain't Put Nothin' Down
  2. Baby It's Alright
  3. Bad Attitude
  4. Dirty Mind
  5. Hand Of Fools
  6. Life Changes
  7. Millionaire
  8. New Dark Ages
  9. Put It All Down To Love
  10. The Also Runs


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.