Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Darkness On The Edge Of Town (1978)
Author: Springsteen Bruce
  1. Adam Raised a Cain
  2. Badlands
  3. Candy's Room
  4. Darkness on the Edge of Town
  5. Factory
  6. Prove It All Night
  7. Racing in the Street
  8. Something in the Night
  9. Streets of Fire
  10. The Promised Land


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.