Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Headless Cross (1989)
Author: Black Sabbath
 1. Anno Mundi
 2. Black Moon
 3. Call Of The Wild
 4. Devil And Daughter
 5. Feels Good To Me
 6. Headless Cross
 7. Heaven In Black
 8. Jerusalem
 9. Kill In The Spirit World
 10. Nightwing
 11. Odin's Court
 12. The Law Maker
 13. The Sabbath Stones
 14. Valhalla
 15. When Death Calls


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.