Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Something Special (1995)
Author: Dolly Parton
  1. Change
  2. Crippled Bird
  3. Green-eyed Boy
  4. I Will Always Love You
  5. Jolene
  6. No Good Way Of Saying Good-bye
  7. Something Special
  8. Speakin' Of The Devil
  9. Teach Me To Trust
  10. The Seeker


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.