Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Fistful Of Metal (1984)
Author: Anthrax
  1. Across The River
  2. Anthrax
  3. Death From Above
  4. Deathrider
  5. Howling Furies
  6. I'm Eighteen
  7. Metal Trashing Mad
  8. Panic
  9. Soldiers Of Metal
  10. Subjugator


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.