Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Classical Barbra (1976)
Author: Barbra Streisand
  1. Aprs Un Rve
  2. Beau Soir
  3. Brezairola
  4. Dank Sei Dir, Herr
  5. I Loved You
  6. In Trutina
  7. Lascia Ch'io Pianga
  8. Mondnacht
  9. Verschwiegene Liebe


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.