Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Marisa Monte
Miscellaneous
Comida

bebida e agua.
comida e pasto.
voce tem sede de que?
voce tem fome de que?
a gente nao quer so comida
a gente quer comida, diversao e arte.
a gente nao quer so comida,
a gente quer saida para qualquer parte.
a gente nao quer so comida,
a gente quer bebida, diversao, bale.
a gente nao quer so comida,
a gente quer a vida como a vida quer.

bebida e agua.
comida e pasto.
voce tem sede de que?
voce tem fome de que?
a gente nao quer so comer,
a gente quer comer e quer fazer amor.
a gente nao quer so comer,
a gente quer prazer pra aliviar a dor.
a gente nao quer so dinheiro,
a gente quer dinheiro e felicidade.
a gente nao quer so dinheiro,
a gente quer inteiro e nao pela metade.
bebida e agua.
comida e pasto.
voce tem sede de que?
voce tem fome de que?
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.