Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Con dế trống trong hang bò ra
Con dế lửa trong hang bò đến
Con dế trống là con dế than
Cùng gặp nhau hai bên so càng
Hai con dế gây với nhau
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân
Con dế than bị ê một càng


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.