Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Xin một lúc mặc niệm
Xin một lúc mặc niệm
Cho triệu người đã chết !
chết trong lòng cuộc chiến !

Xin một phút bồi hồi
Xin một phút bồi hồi
cho những người tinh khôn !
cho những đứa dại khờ !

Xin cúi đầu thật thấp
Xin âm thầm được khóc
những oan hồn bè bạn !
những oan hồn kẻ thù !

Cùng đi thăm mộ tối
từng làn hương mờ khói
Xin cho phủ cờ rồi
nguyện khấn chung một lời !

Là người Việt Nam là xin tha thứ
Tha thứ cho nhau !
Tha thứ cho đời !
Tủi hờn cùng chung
cùng chung kiêu hãnh
chung kiếp gian nan
chung kiếp u buồn

Cùng một mẹ cha
chung lời chung tiếng
chung nòi chung giống
Xâu xé tan hoang
hai mươi mấy năm ròng
Xin thổi kèn lên
tiếng kèn u uất !
tiếng kèn u uất !

Xin đốt nén nhang
đốt nến hai hàng
Việt Nam hãy khóc
Khóc cho thật nhiềụ.thật nhiều !
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.