Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mở đầu - Ad Lib


Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chỉ cần trông tia nắng hoe
Anh tin có em ngoài kiạ..ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chỉ cần đưa tai lắng nghe
Anh biết chân ai đang đị..


Moderato
1.
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chỉ nhìn em qua ngõ sau
Anh tin chúng ta tìm nhaụ..ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chỉ cần em không bước mau
Anh biết đôi ta thương nhau!
Em như sông lớn
Cho đầy mương nuớc trong vườn
Mành vuờn anh thêm bóng mát
Thêm gặp mưa rơi nồng nàn (ờ uề)
Em nay đã đến
Xin mời lên võng êm đềm
Nằm dài nghe hoa lá đếm
Võng đong đưa đôi nhân tình mềm...

2.
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chỉ cần em hôn má anh
Anh cho hái me còn xanh...ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Rồi cùng anh đi bắt lươn
Câu cá trong muơng trong truông...
Em nay đã biết
Cây đàn anh mất hay còn,
Ðời còn nguyên hay rách nát,
Ai nguời yêu thương, ai giận hờn.
Em tuy không nói
Nhưng bàn tay đã phô bày
Ðường tình em không rắc rối
Số em yên vui trên đường đờị..

3.
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chẳng cần em yêu muốn nghe
Anh ca hát câu tình sị..ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chẳng cần em yêu hé môi
Anh biết em đang yêu ai!

Vì trời đã khiến cho ta gặp người
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Ðôi ta lấy nhau mà thôi!...ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Ta sống trăm năm bên nhau!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Nhìn vào nơi xa đám đông
Anh tin có em chờ mong...ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chỉ một hôm em tới thăm
Anh bíêt đôi ta trăm năm...

Vì trời đã khiến cho ta gặp người
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Ðôi ta lấy nhau mà thôi!...ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Ta sống trăm năm bên nhau!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Nhìn vào nơi xa đám đông
Anh tin có em chờ mong...ờ uề!
Ờ uề, ớ uế ơ uê, ờ uề!
Chỉ một hôm em tới thăm
Anh bíêt đôBkMT trăm năm...Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.