Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mai chị về em gởi gì không?
Mai chị về nhớ má em hồng.
Ðường đi không gió lòng sao lạnh?
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong.

Quê chị về xa mù dặm xạ
Rừng thu chiều xao xác canh gà.
Hoa rơi khắp lối vương muôn ngả
Ngựa lạc rừng hoang hoa lướt quạ

ÐK:

Ngựa chị dừng bên thác trong veọ
Lòng chị buồn khi nắng qua đèọ
Nơi đây lá ràng vướng chân ngựạ
Hươu chạy quay đầu theo ngó theọ

Rừng đêm nhòa bỗng nhớ hoang mang
Ngựa chị dừng bên thác trăng vàng
Sao rơi đáy nước vương chân ngựa
Buồn dâng đôi mi, buồn dâng đôi mi
Hàn lại hàn.


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.