Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Yêu là mộng mơ viê't lên trang bao y' thơ
Yêu là vần thơ viê't cho cuộc đời nhung nhơ'
Yêu là thương nhơ' suô't canh thâu ta vẫn mơ
để rồi bơ vơ tình tan vỡ

Yêu là vương vâ'n vâ'n vương ta mãi yêu
Yêu là tha thiê't thiê't tha tình xa ca'ch
?^? rồi than tra'ch tra'ch than ta lỡ yêu
Ôm mộng cô liêu, tình ơi tình ơi
làm chi làm chi để ta đau xo't

?:
Yêu là thương nhơ' nhơ' thương em ơi
Yêu là cay đă'ng dă'ng cay khôn nguôi
Biê't là tiê'c nuô'i cơ' sao ta mãi yêu người thôi
Yêu là đau đơ'n đơ'n đau con tim
?^m về thao thư'c vơ'i bao đêm suy tư
Yêu là phong thư viê't cho tình, tình mãi bay xa

No'i:
Tình yêu như giâ'c chiêm bao hình như no' đê'n lu'c nào không hay
Tình yêu đi giữa ban ngày, phơi mưa phơi nă'ng đọa đày thân nhau
Yêu để rồi khổ đau, một ngày xa ca'ch nhơ' nhau một đời
Yêu cho thân xa'c rã rời, không yêu như kẻ ra bờ mộng du
Biê't yêu là nhơ' nhau nhiều như sao ta vẫn chuô'c liều vào yêu
Yêu thì chẳng được bao nhiêu mà vương vơ'i vâ'n trăm điều ngu si
Yêu mãi bao kẻ tình si, để người xa ca'ch tra'ch gì nữa đâyVideos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.