Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Gởi anh nắm cỏ ven đê
Chút hương/ là hương cau trắng
Sáo diều/ là diều đê mê

Gởi anh chút khói lam chiều
Hương rơm/ là rơm ngai ngái
Túp lều / là lều bên sống

Em sẽ/ em sẽ gởi thêm
Lục bình hoa tím giữa dòng
Khóm tre/ là tre xào xạc
Gởi lòng/ gởi lòng gái quê

Xứ người ...vật chất phủ phê
Xa hoa/ xa hoa phù phiếm
nhờ về/ là về em chăng

Quê nghèo những tối sáng trăng
Bên thềm/ bên thềm chải tóc
Nhớ chàng/ nhớ chàng miên man


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.