Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Từ năm-ngàn năm, tôi đang chết từ năm-ngàn năm.
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thụ
Ðể hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Ðể hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.

Hãy lụi cho tôi vài ba mũi mác
Vào trái tim băng-hoại máu đen ngòm.
Có một quê-hương đẹp hơn hoài-bão
Ðã ngu-ngơ để lạc mất linh-hồn.

Hãy chặt tôi ra làm trăm ngàn mảnh,
Thịt xương tôi làm phân-bón ruộng đồng.
Lúa nở bông, những bông vàng kiêu-hãnh,
Mảnh hồn đau đỡ tủi với non sông.

Từ năm-ngàn năm, tôi đang chết từ năm-ngàn năm.
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thụ
Ðể hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Ðể hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.