Language: vn EN   
Login | Submit Lyrics | My favorites (0) 
Search:
  All Songs Albums Videos
Match: Exact phrase with all of the words
Search in: Song title Artist Both
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Sông lạnh đò vắng neo chờ ai,
Mong đợi người lâu rồi người ơi ...
Ðây tiếng chuông vọng xa xôi,
Ðây bến đưa về nơi nơi,
Ðây giòng hương muôn đời,
Câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai,
Bến Ngự chiều nao cùng kề...vai,
Nghe thoáng xa điệu Nam Ai,
Nghe gío lay cành dương rơi,
Nghe giọng ca tiếng cười

Miền Trung đợi chờ ...Miền Trung thương nhớ,
Thương nhớ dệt thành thơ,
Khúc hát giao duyên
Nơ bóng dáng xưa luyến lưu giờ tiễn đưạ.
Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu,
Ðừng phụ tình nhau để chờ..nhaụ..
Ðây tiếng chuông vọng đêm thâu,
Ðây bến xưa đò Vân lâu,
Ðây thùy dương...thắm màụ


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.