Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ngâm:

Tôi nghĩ đến chuyện đời dangđở kể tự thời ông Bành Tổ về sau,
Con người ta ăn ở với nhau khác nào như thể nàng dâu với mẹ chồng.
Nàng dâu hay kể xấu mẹ chồng, như Nga với Mỹ rõ một lòng thương nhaụ

Nói:

Còn mẹ chồng thì saỏ

Ngâm:

Còn mẹ-chồng lại tố-khổ nàng dâu, như hai cô ca-sĩ có khen nhau bao giờ.

Hát:

Ba bà đi bán lợn-xề (ba bà đi bán lợn-xề),
Ầy thế mới gặp ngày hôm nay là ngày thứ-sáu,
Ba bà lóc-cóc (ba bà lóc-cóc), ba bà trở về lon-ton (trở về lon-ton).
Ði bán lợn con, chứ ba bà này bây giờ thời đi bán (bán) lợn con.
Hôm nay là cái hôm cấm thịt, bà ơi ...i!
Cũng lon-ton, ấy lon-ton chạy (chạy) về.
Ði đường xa có bạn-bè (đi đường xa có bạn-bè),
Ầy thế mới chuyện-trò loanh-quanh,
Ba bà nói xấu, ba bà bới móc, ba bà bốn-mối năm bè kể tội con dâu (kể tội con dâu).
Than-vãn một câu, chứ bà đi đầu thời rỉ-rền than-vãn một câu:
''Ôi thôi, là ôi thôi! nói chuyện, bà ơi ...i!, đến nàng dâu (đến nàng dâu) mà (mà) buồn.''

Nói:

Bà người trung hỏi: ''nàng dâu bà reng? nói nghe coi!''

Bà người nam trả-lời: ''thì để thủng-thẳng ta nói chứ làm gì mà gấp vậy!''

Hát:

Nàng dâu nhà tôi (ối a) cầm tinh con hợi (ối a), vừa ngu lại vừa dại (ối a), vừa béo lại vừa đen,
Mắt trắng, môi thâm, lưng bằng cái tủ,
Người hôi như cú, đầu tóc bù-xù, đầu tóc thơm-tho như cái ổ chuột-chù,
Làm chậm như rùa, ăn như ăn cướp,
Nói sau quen trước, ruột để ngoài da,
Suốt ngày tơ-tưởng đến cái cô hàng-quà.
Ới dâu ơi là râu!
Ới dâu ơi là rầu!

Nói:

Bà người nam hỏi: ''còn con dâu bà làm sao, bà nói thử nghe coỉ''

Bà người trung trả-lời: ''dâu tôi nó giống bà, hai đứa cũng rứa giống nhau, dâu tôi ri!''

Hát:

Cô nàng dâu quí nhà bà (ối da), cô nàng dâu quí nhà bà,
Ầy thế mới gặp nàng dâu tôi, cá-mè một lứa, dâu bà dâu tôi, cá-mè cá-riếc cũng là một bè như nhau (một bè như nhau).
Nói xấu nàngđâu (ôi da) chứ không khi nào bây giờ thời tôi nói xấu nàngđâụ
Thân tôi là cái thân bá-vạ, bà ơi ...i!
Rước con dâu (rước con dâu) về mà thờ.
Trong nhà tôi có mẹ già (ối da), trong nhà tôi có mẹ già,
Ầy thế mới gặp bà con dâu đêm nằm nó ngáy, đêm nào đêm nấy, nó nằm nó ngáy như là gọi đò sang sông (gọi đò sang sông).
Nó quét chửa xong (ôi da), hễ bảo quét nhà thời bẩy ngày nó quét chửa xong,
Hễ ăn là nó ăn tem-tép, bà ơi ...i, hết nồi trong (hết nồi trong) nồi (nồi) ngoàị

Nói:

Bà người trung hỏi: ''còn con dâu bà ni reng? noi nghe coi!''

Bà người bắc trả-lời: ''Hừ ...con dâu của tôi thì khác hẳn con dâu của các bà. Ðây này!''

Hát:

Nàng dâu nhà tôi (ối a) cầm tinh con Ngọ (ối a), vừa ngon lại vừa bổ (ối a), vừa khéo lại vừa khôn,
Mặc giuýp eo thon hay quần khít hẹp,
Cỡi mô-bi-lét chạy khắp Sè-gòn, nhảy-nhót phom-phom như cái kiểu ngựa lồng.
Nhiều cậu si-tình cay như cay ớt, kéo nhau xúm-xít chầu-chực tòn-ten,
Suốt ngày ngơ-ngẩn đứng cái bên cột đèn.
Ới dâu ơi là râu!
Ới dâu ơi là rầu!

Nói:

Bà người-trung nói: ''bà đây có phước đó bà!''

Hát:

Ba bà đi bán lợn-xề (ba bà đi bán lợn-xề).
Ầy thế mới gặp ngày hôm nay ông-trời đi vắng,
Có bà thương-xót, có bà yêu-quí, có bà xử về con dâu (xử về con dâu).
Ðình-chiến nàng dâu, có mấy khi nào mẹ chồng thời đình-chiến với nàng dâụ
Ôi thôi là thế-gian hết loạn, bà ơi ...i, sắp mau-mau (sắp mau-mau) hoà (hoà) bình.

MẸ CHỒNG ÐÌNH CHIẾN NÀNG (NÀNG) DÂU!


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.