Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Gởi anh nắm cỏ ven đê
Chút hương, là hương cau trắng
Sáo diều, là diều đê mê

Gởi anh chút khói lam chiều
Hương rơm, là rơm ngai ngái
Túp lều, là lều bên sống

Em sẽ, em sẽ gởi thêm
Lục bình hoa tím giữa dòng
Khóm tre, là tre xào xạc
Gởi lòng, gởi lòng gái quê

Xứ người... vật chất phủ phê
Xa hoa, xa hoa phù phiếm
Nhờ về, là về em chăng

Quê nghèo những tối sáng trăng
Bên thềm, bên thềm chải tóc
Nhớ chàng, nhớ chàng miên man
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.