Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ta thấy anh chiều nay
Như cành khô rã rời
Ta thấy anh chiều nay
Ly cà phê trong tay
Ta thấy anh chiều nay
Buồn bên ly rượu đầy
Ta thấy anh chiều nay
Vàng khói thuốc trên tay

Bao năm còn lại gì
Những năm tháng tội tù
Những năm tháng nổi trôi
Bạn bè giờ xa xôi
Mất còn hay phiêu bạt
Cuộc tình đã sang tay
Cuộc đời đã đổi thay
Niềm tin còn đâu nữa
Tay đã trắng bàn tay

Ta thấy anh chiều nay
Như cành khô lạc giòng
Ta thấy anh chiều nay
Đong đầy nỗi đắng cay
Ta thấy anh chiều nay
Đường đời tan ước vọng
Ta thương anh thương nhiều
Thương phận người không may.

Ta thấy anh chiều nay
Hồn buồn trong mộ phần
Ta thấy anh chiều nay
Hồn sầu theo núi sông
Ta thấy anh chiều nay
Tàn hơi vì cội nguồn
Ta thấy anh chiều nay
Ôm lòng đất đắng cay

Bao năm còn lại gì
Một đất nước nghèo nàn
Hồn vất vưởng khóc than
Mái nhà giờ đã xa
Mộ phần giờ hoang lạnh
Còn gì nữa hôm nay
Hẹn thề đã đổi thay
Quê hương giờ tan tác
Hồn vĩnh viễn lưu đày

Ta thấy anh chiều nay
Bước chừng như đã mỏi
Ta thấy anh chiều nay
Chim buồn không hướng bay
Ta thấy anh chiều nay
Cuộc cờ thôi đã mãn
Ta thương anh một đời
Là con tốt không may
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.