Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay vấy máu anh em.

Hận thù đó! chất cao trong lòng người
Hận thù đó! chất cao trong lòng tôi, lòng anh

Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chiến tích hận thù
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh.

Giặc cờ đỏ: Xâm lăng.
Giặc cờ đỏ: Bạo tàn.
Giặc cờ đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương

DK: Ôi vùng Trị Thiên, An Lộc, vùng Tam Biên
lửa máu từ rừng sâu ngụt trời
Dòng máu đỏ da vàng, trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai

Kìa giặc thù đốt phá quê hương ta
Kìa giặc thù bắn giết đồng bào ta
Kìa giặc thù còn đó !
Kìa giặc thù còn đó !

Anh em ơi vùng lên diệt Bạo Tàn
Anh em ơi vùng lên diệt Áp Bức
Anh em ơi nước có còn ta mới còn

Còn Tự Do là còn cơm no.
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.