Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Monte Marisa
Mm
Comida
(Arnaldo Antunes - Marcelo Fromer - Sergio Britto)

Bebida gua.
Comida pasto.
Voc tem sede de qu?
Voc tem fome de qu?
A gente no quer s comida,
a gente quer comida, diverso e arte.
A gente no quer s comida,
a gente quer sada para qualquer parte
a gente no quer s comida,
a gente quer bebida, diverso, bal.
A gente no quer s comida,
a gente quer a vida como a vida quer.
Bebida gua.
Comida pasto.
Voc tem sede de qu?
Voc tem fome de qu?
A gente no quer s comer,
a gente quer comer e quer fazer amor.
A gente no quer s comer,
a gente quer prazer pra aliviar a dor.
A gente no quer s dinheiro,
a gente quer dinheiro e felicidade.
A gente no quer s dinheiro,
a gente quer inteiro e no pela metade.
Bebida gua.
Comida pasto.
Voc tem sede de qu?
Voc tem fome de qu?
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.