Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Monte Marisa
Mm
Chocolate
(Tim Maia)

Chocolate, chocolate, chocolate
eu s quero chocolate
s quero chocolate
no adianta vir com guaran pra mim
chocolate o que eu quero beber

No quero p
no quero rap
no quero cocana
me liguei no chocolate
eu me liguei
s quero chocolate
no adianta vir
com guaran pra mim
chocolate o que eu quero beber

Chocolate, chocolate, chocolate
eu s quero chocolate
s quero chocolate
no adianta vir com guaran pra mim
chocolate o que eu quero beber

No quero ch
No quero caf
No quero coca-cola
Me liguei no chocolate
S quero chocolate
No adianta vir com guaran pra mim
chocolate o que eu quero beber.
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.