Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (71) | Songs (50) | Albums (21) | Videos(+) ]    Trang: 1 2

Miscellaneous (1992)
 Young Turk F/ B.G.
Miscellaneous (1997)
 B.G. F/ Turk
Miscellaneous (1998)
 Juvenile F/ Baby, B.G., Turk
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers F/ BG, Turk
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers F/ B.G., Juvenile, Turk
Miscellaneous (1999)
 Hot Boys F/ Turk
Miscellaneous (1999)
 Hot Boys F/ Young Turk
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers feat. B.G., Juvenile, and Turk
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers feat. B.G., Turk
Miscellaneous (2000)
 Zoe Pound F/ B.G., Turk (Hot Boys)
Miscellaneous (2001)
 Young Turk F/ B.G., Hot Boys
Miscellaneous (2006)
 B.G. F/ Bullet, Turk
Miscellaneous (2006)
 B.G. F/ Lil' Wayne, Turk
Miscellaneous (2008)
 Lil' Wayne F/ Turk
Miscellaneous (2008)
 Lil' Keke F/ Baby, Juvenile, TurkTrang: 1 2


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.