Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (171) | Songs (150) | Albums (21) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6

A Moment Of Forever (1995)
 Kristofferson Kris
Border Lord (1972)
 Kristofferson Kris
Break Away (2004)
 Kristofferson Kris
Easter Island (1978)
 Kristofferson Kris
Full Moon (2009)
 Kristofferson Kris
Jesus Was A Capricorn (1972)
 Kristofferson Kris
Me And Bobby Mcgee (1971)
 Kristofferson Kris
Miscellaneous (2004)
 Kris Kristofferson
Miscellaneous (2004)
 Randy Travis F/ Kris Kristofferson
Natural Act (1979)
 Kristofferson Kris
Repossessed (2004)
 Kristofferson Kris
Songwriter (2001)
 Kristofferson Kris
Spooky Lady's Sideshow (1974)
 Kristofferson Kris
Surreal Thing (1976)
 Kristofferson Kris
The Winning Hand (1998)
 Kristofferson Kris
Third World Warrior (2004)
 Kristofferson Kris
To The Bone (1981)
 Kristofferson KrisTrang: 1 2 3 4 5 6


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.