Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (10) | Songs (5) | Albums (5) | Videos(+) ]    Trang: 1

Miscellaneous (1993)
 Snoop Doggy Dogg F/ Silkk The Shocker
Miscellaneous (1993)
 Snoop Doggy Dogg F/ Fiend, Soulja Slim, Silkk The Shocker
Miscellaneous (1998)
 Silkk The Shocker F/ Snoop Doggy Dogg
Miscellaneous (1999)
 Silkk The Shocker F/ Master P, Snoop Doggy Dogg
Miscellaneous (2000)
 Snoop Doggy Dogg F/ C-Murder, Silkk The Shocker


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.