Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (198) | Songs (186) | Albums (12) | Videos(+) ]    Trang: 1

  I'm Your Man (2006)
   Cohen Leonard
  Miscellaneous (1993)
   Elton John & Leonard Cohen
  Miscellaneous (2009)
   Leonard Cohen
  Recent Songs (1979)
   Cohen Leonard
  Ten New Songs (2001)
   Cohen Leonard
  The Future (1992)
   Cohen Leonard


  All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
  Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

  © 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.