Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (333) | Songs (268) | Albums (65) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

carter (2008)
 Lil Wayne
DA DROUGHT (2007)
 Lil Wayne
Ice Cream (2009)
 Lil Wayne
Lights Out (2000)
 Lil Wayne
Miscellaneous (1997)
 B.G. F/ Lil' Wayne
Miscellaneous (1998)
 Juvenile F/ Lil' Wayne
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers F/ B.G. & Lil Wayne
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers F/ B.G., Lil Wayne
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers F/ Juvenile & Lil Wayne
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers F/ Juvenile, Lil' Wayne
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers F/ Larell, Lil Wayne
Miscellaneous (1998)
 Big Tymers feat. Juvenile, Lil' Wayne
Miscellaneous (1999)
 Hot Boys F/ Lil Wayne
Miscellaneous (1999)
 Hot Boys F/ Lil' Wayne
Miscellaneous (2000)
 3LW (Three Little Women) F/ Lil' Wayne
Miscellaneous (2000)
 Unplugged & Lil' Wayne
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers F/ Lil' Wayne & Juvenile
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers F/ Bullet Proof, Lil Wayne
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers feat. Bun B, Lil' Wayne
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers feat. B.G., Lil Wayne
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers feat. Bun B (U.G.K.), Lil' Wayne
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers feat. Bullet Proof, Lil Wayne
Miscellaneous (2000)
 Big Tymers feat. Larell, Lil Wayne
Miscellaneous (2001)
 Nivea F/ Lil' Wayne
Miscellaneous (2001)
 Big Tymers feat. Lil Wayne
Miscellaneous (2001)
 Big Tymers feat. Lil' Wayne
Miscellaneous (2002)
 3LW feat. Lil WayneTrang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.