Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (109) | Songs (101) | Albums (8) | Videos(+) ]    Trang: 1

  Abigail (1987)
   King Diamond
  Conspiracy (1989)
   King Diamond
  Fatal Portrait (1986)
   King Diamond
  Miscellaneous (1996)
   King Diamond
  The Eye (1990)
   King Diamond
  Them (1988)
   King Diamond


  All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
  Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

  © 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.