Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (659) | Songs (620) | Albums (39) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dolly Parton (1984)
 Dolly Parton
Essential (2005)
 Dolly Parton
Grass Is Blue (1999)
 Dolly Parton
Greatest Hits (2003)
 Dolly Parton
Heartbreaker (1978)
 Dolly Parton
Hungry Again (1998)
 Dolly Parton
I Believe (1997)
 Dolly Parton
Jolene (2007)
 Dolly Parton
Miscellaneous (1980)
 Porter Wagoner & Dolly Parton
Miscellaneous (1984)
 Parton Dolly
Miscellaneous (1984)
 Kenny Rogers & Dolly Parton
Miscellaneous (1984)
 Dolly Parton
Miscellaneous (1984)
 Dolly Parton F/ Lorrie Morgan
Miscellaneous (1995)
 Lorrie Morgan F/ Dolly Parton
Miscellaneous (2007)
 Dolly Parton F/ Emmylou Harris, Linda Ronstadt
Miscellaneous (2009)
 Ricky Van Shelton & Dolly PartonTrang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.