Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (145) | Songs (120) | Albums (25) | Videos(+) ]    Trang: 1

  Miscellaneous (1997)
   Trick Daddy Dollars F/ Taterhead, Trina
  Miscellaneous (1997)
   Missy Elliott F/ Ludacris, Trina
  Miscellaneous (1998)
   Jesse Powell feat. Trina Powell
  Miscellaneous (1998)
   Silkk The Shocker F/ Trina
  Miscellaneous (2000)
   Trina F/ Bathgate
  Miscellaneous (2001)
   Aaliyah F/ Trina
  Miscellaneous (2001)
   Lil' Romeo F/ Little D, Silkk the Shocker, Trina
  Miscellaneous (2004)
   Eve F/ Da Brat, Trina
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ J-Shin
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ Trick Daddy
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ Deuce Poppito
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ Pamela Long (Total)
  Miscellaneous (2008)
   Ludacris F/ Trina
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ Lil' Briana
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ Ludacris
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ Money Mark
  Miscellaneous (2008)
   Trina F/ Eve
  Miscellaneous (2009)
   Aaliyah Feat. Trina


  All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
  Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

  © 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.