Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (340) | Songs (312) | Albums (28) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Black Sabbath (1970)
 Black Sabbath
Born Again (1983)
 Black Sabbath
Cross Purposes (1994)
 Black Sabbath
Dehumanizer (1992)
 Black Sabbath
Eternal Idol (1987)
 Black Sabbath
Forbidden (1995)
 Black Sabbath
Headless Cross (1989)
 Black Sabbath
Heaven & Hell (1980)
 Black Sabbath
Heaven And Hell (1980)
 Black Sabbath
Live Evil (1982)
 Black Sabbath
Miscellaneous (1971)
 Black Sabbath
Miscellaneous (1971)
 BLACK SABBATH
Mob Rules (1981)
 Black Sabbath
Never Say Die (1978)
 Black Sabbath
Never Say Die! (1978)
 Black Sabbath
Paranoid (1971)
 Black Sabbath
Reunion (1998)
 Black Sabbath
Sabotage (1975)
 Black Sabbath
Seventh Star (1986)
 Black Sabbath
T Y R (2008)
 Black Sabbath
The Eternal Idol (1987)
 Black Sabbath
Tyr (1990)
 Black Sabbath
Vol 4 (1972)
 Black Sabbath
Vol. 4 (1972)
 Black SabbathTrang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.