Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (145) | Songs (116) | Albums (29) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4

Ashanti (2002)
 Ashanti
Foolish (2009)
 Ashanti
Miscellaneous (1993)
 Fat Joe F/ Ja Rule, Ashanti
Miscellaneous (1999)
 Ja Rule F/ Ashanti
Miscellaneous (1999)
 Charli Baltimore F/ Ashanti
Miscellaneous (2001)
 Ja Rule F/ Nas, Ashanti
Miscellaneous (2002)
 Ashanti and Caddillac Tah
Miscellaneous (2003)
 Ashanti feat. Irv Gotti
Miscellaneous (2003)
 Ashanti feat. Biggie Smalls
Miscellaneous (2003)
 Ashanti feat. Caddillac Tah
Miscellaneous (2003)
 Ashanti and Ja rule
Miscellaneous (2008)
 Ashanti F/ Notorious B.I.G.
Miscellaneous (2008)
 Ashanti F/ JaRule, Vita, Charli Baltimore
Miscellaneous (2008)
 Ashanti F/ Charli Baltimore, D.O., Merc
Miscellaneous (2008)
 Ashanti F/ Cadillac Tah
Miscellaneous (2008)
 Ashanti F/Crooked
Miscellaneous (2008)
 Ashanti feat. Ja Rule
Miscellaneous (2009)
 Ashanti feat. Vita
Streat Dreams (2009)
 Fabolous Featuring Tamia Or AshantiTrang: 1 2 3 4


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.