Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (42) | Songs (31) | Albums (11) | Videos(+) ]    Trang: 1 2

Miscellaneous (1984)
 Dolly Parton F/ Lorrie Morgan
Miscellaneous (1995)
 Lorrie Morgan
Miscellaneous (1995)
 Lorrie Morgan F/ Dolly Parton
Miscellaneous (1995)
 Lorrie Morgan F/ Sammy Kershaw
Miscellaneous (1995)
 Morgan Lorrie
Miscellaneous (2001)
 Sammy Kershaw & Lorrie Morgan
Miscellaneous (2004)
 Sammy Kershaw F/ Lorrie Morgan
Something In Red (1991)
 Morgan LorrieTrang: 1 2


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.