Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (600) | Songs (504) | Albums (96) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gameface (2001)
 Master P
Ghetto D (2007)
 Master P
Master P (2007)
 Sean Price
Miscellaneous (1990)
 Kane And Able F/ Master P, Prime Suspects
Miscellaneous (1990)
 Kane And Able F/ Master P, Silkk The Shocker, Sons of Funk
Miscellaneous (1990)
 Kane And Able F/ Master P
Miscellaneous (1990)
 Kane And Able F/ Fiend, Master P
Miscellaneous (1990)
 Kane And Able F/ Master P, Silkk The Shocker
Miscellaneous (1990)
 Kane And Able F/ Master P, Mo B. Dick
Miscellaneous (1990)
 Kane And Able F/ Master P, Mia X
Miscellaneous (1991)
 Naughty By Nature F/ Master P Mystikal Phiness Silkk
Miscellaneous (1993)
 Eightball F/ Master P, Mystikal, Psycho Drama, Silkk the Shocker
Miscellaneous (1993)
 Snoop Doggy Dogg F/ Master P
Miscellaneous (1994)
 Mercedes F/ Master P, Ms. Peaches
Miscellaneous (1994)
 Mercedes F/ Master P, Mystikal
Miscellaneous (1994)
 Mercedes F/ Master P, O' Dell, Popeye
Miscellaneous (1996)
 Master P F/ Chilee Powdah, King George
Miscellaneous (1996)
 Master P F/ E-A-Ski
Miscellaneous (1996)
 Master P F/ Erika FoxTrang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.