Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (307) | Songs (269) | Albums (38) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ask Rufus (1977)
 Chaka Khan
C K (1988)
 Khan Chaka
C.k. (1988)
 Chaka Khan
Camouflage (1981)
 Chaka Khan
Chaka (1979)
 Chaka Khan
Chaka Khan (1988)
 Chaka Khan
Destiny (1986)
 Chaka Khan
Funk This (2007)
 Chaka Khan
Masterjam (1979)
 Chaka Khan
Miscellaneous (1992)
 Manhattan Transfer F/ Chaka Khan
Miscellaneous (1996)
 Rufus & Chaka Khan
Miscellaneous (1996)
 Chaka Khan F/ Rick James
Miscellaneous (1996)
 Chaka Khan F/ Grandmaster Melle Mel
Miscellaneous (2005)
 Chaka Khan F/ Miles Davis
Miscellaneous (2005)
 Chaka Khan F/ Queen Latifah
Miscellaneous (2007)
 Rufus F/ Chaka Khan
Miscellaneous (2007)
 Chaka Khan F/ George Benson
Miscellaneous (2007)
 Chaka Khan F/ Bobby McFerrin
Miscellaneous (2007)
 Chaka Khan F/ Cecil Womack
Miscellaneous (2007)
 Chaka Khan F/ Me'Shell Ndegocello
Miscellaneous (2007)
 Chaka Khan F/ Larry Graham
Miscellaneous (2008)
 Brandy F/ Tamia, Gladys Night, Chaka Khan
Naughty (1980)
 Chaka KhanTrang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.