Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (258) | Songs (215) | Albums (43) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8

Big Chips 12 (2004)
 R. Kelly & Jay-Z
Double Up (2003)
 R. Kelly Duet
Miscellaneous (1976)
 Sparkle F/ R. Kelly
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Changing Faces, Jay Z
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Nas
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Foxy Brown
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Crucial Conflict
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Celine Dion
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Cam'Rom, Noreaga, Jay Z & Vegas Cats
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Boo and Gotti
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Gotti, Boo
Miscellaneous (1993)
 R. Kelly F/ Jay-Z
Miscellaneous (1993)
 Fat Joe feat. R. Kelly
Miscellaneous (1993)
 Fat Joe feat. Busta Rhymes, Noreaga, Remy Martin, R. Kelly
Miscellaneous (1995)
 R. Kelly F/ Nokio & Jaz Ming
Miscellaneous (1995)
 Changing Faces F/ R. Kelly
Miscellaneous (1996)
 Jay-Z F/ R. Kelly
Miscellaneous (1996)
 Ginuwine F/ Baby, Clipse, R. Kelly
Miscellaneous (1998)
 Kelly Price F/ R. Kelly
Miscellaneous (1998)
 R. Kelly F/ Ronald Isley
Miscellaneous (1998)
 Fat Joe F/ R. Kelly
Miscellaneous (1998)
 Cassidy Featuring R. Kelly
Miscellaneous (1999)
 R. Kelly & Keith MurrayTrang: 1 2 3 4 5 6 7 8


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.