Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[ All (288) | Songs (231) | Albums (57) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8

Forever (2001)
 Puff Daddy (P Diddy)
Miscellaneous (1993)
 Fat Joe feat. Puff Daddy
Miscellaneous (1995)
 Faith Evans F/ Puff Daddy
Miscellaneous (1996)
 112 F/ Lil' Kim, Puff Daddy
Miscellaneous (1996)
 Lil' Kim F/ Puff Daddy
Miscellaneous (1996)
 Total feat. The Notorious B.I.G., Puff Daddy
Miscellaneous (1997)
 Notorious B.I.G. F/ Mase, Puff Daddy
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Bizzy Bone
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Mase, Notorious B.I.G.
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Lil' Cease
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Mase
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Jay Z
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Lil' Kim
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Redman
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Foxy Brown
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Lil' Kim, Mark Curry
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ The Lox
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Carl Thomas
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Black Rob
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Kelly Price, Mase
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Twista
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Lil' Kim, The Lox, Notorious B.I.G.
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Beanie Siegal, Lil' Kim, Nas, Joe Hooker
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Kelly Price, Black Rob
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Notorious B.I.G.
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Lil' Kim, Notorious B.I.G.
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ Sting, Prazwell
Miscellaneous (1997)
 Puff Daddy F/ India



Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.