Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Miscellaneous (2005)
Author: Ying Yang Twins
 1. A!
 2. A!
 3. Alley
 4. ATL Eternally
 5. badd
 6. Bedroom Boom
 7. Brang Yo Azz OutDoz
 8. By Myself
 9. Dispose Of Broadz
 10. Git it
 11. Grey Goose
 12. Hanh!
 13. Me And My Brother
 14. Naggin
 15. Naggin Pt.2 (The Answer)
 16. Naggin'
 17. Salt Shaker
 18. Say I Yi Yi
 19. Say I Yi Yi (Remix)
 20. Shake
 21. Thug Walkin'
 22. Wait (The Whisper Song)
 23. Wait (Whisper In Your Ear)
 24. wait (whisper song) with female lyrics
 25. What's Hapennin
 26. Whats Happnin!
 27. whisper song
 28. whisper song
 29. Whistle While You Twerk
 30. Whistle While You Twurk
 31. Whistle While You Twurk (ColliPark Mix)


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.