Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAlbum: Blondie (2001)
Author: Blondie
 1. A Shark In Jet's Clothing
 2. A Shark In Jets Clothing
 3. Attack Of The Giant Ants
 4. In The Flesh
 5. In The Sun
 6. Kung Fu Girls
 7. Little Girl Lies
 8. Look Good In Blue
 9. Man Overboard
 10. Rifle Range
 11. Rip Her To Shreds
 12. The Attack Of The Giant Ants
 13. X Offender


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.